De wereldwijde pandemie van het Covid19 Virus legde in scheepsvaartindustrie grote uitdagingen en problemen bloot. Rond driehonderd duizend zeelieden wachten wereldwijd op aflossing, of kunnen niet aan het werk omdat het simpelweg onmogelijk is om naar huis te reizen, of het schip te bereiken. Een ramp binnen de ramp.

De Zeemanshuizen en organisaties die zich bezig houden met de welvaart van zeevarenden, overal ter wereld, doen hun best om de zeevarenden in deze moeilijke tijd bij te staan. Maar de blik is ook gericht op de toekomst. Ook in een wereld na de pandemie zijn er grote uitdagingen voor het welzijnswerk van zeevarenden.

De Nederlandse Zeevarendencentrale (NZC) heeft daarom met medewerking van de aangesloten organisaties waaronder ook de Stichting Mission to Seafarers Vlissingen een petitie opgesteld die op dinsdag 6 oktober 2020 aan de Tweede Kamer zal worden overhandigt. Het is een oproep aan de Nederlandse overheid om een actieve rol in te nemen in het welzijnswerk voor zeevarenden in onze havens en door middel van ondersteuning van de organisaties in de havens te laten zien dat Nederland een gastvrij land voor zeevarenden is.

Lees verder: Persbericht NZC: Zorg voor Zeevarenden in Nederland dreigt schipbreuk te lijden

Homepage NZC: https://www.nederlandsezeevarendencentrale.nl/

Artikel PZC: Zeemanshuis staat het water aan de lippen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *